Forma Neonspecialisten
Välkommen Service av skyltar Olika skylttyper Vad är Forma? Företagets historik Neonets historia Länkar Kontakta oss
 

 

 

Forma neonspecialistens historik

Som vi tidigare nämnt startades Forma i början av sjuttiotalet. Neonsidan ingick i ljusskyltkonceptet, sedan tillkom screen- sidan med eget tryckeri. I vår skyltverk- stad tillverkades ljuslådor, neonunderlag
och plåtskyltar i allmänhet.

Sedan kom det glada åttiotalet och verksamheten gick för högtryck men konkurrensen hårdnade. Inför nittiotalet såg vi att neonsidan krävde mer av vår verksamhet varför vi valde att utveckla den sidan till fullo.

Idag bedriver vi egen neontillverkning och har ett stort kundunderlag som vi levererar kompletta neonanläggningar till. Detta med hjälp av kollegor med mycket lång yrkesvana inom plåt och plastarbeten. Den största delen i vår verksamhet är dock som vi tidigare sagt service av befintliga
skyltar runt om i landet.

7up

 
Sidfot